Paletten and ASAP

Måndagen 18 april, kl 17.00, Konstfack (ingång Dialog gatan). Maria Lind presenterar numret, Brian Kuan Wood och Bernd Krauss talar och konstnärsgruppen ASAP presenterar ett aktuellt projekt som handlar om införandet av studieavgifter. Bar och DJ Adriana Seserin

Palettens nya nummer kretsar kring en rad frågor som rör konstens förhållande till samhället, till ekonomi, utbildning, konsumtion och ägande. Den amerikanska curatorn Christina Linden skriver om det intensifierade intresset för “social practice” inom konsten och diskuterar den kritik som ofta riktas mot sociala konstprojekt. Den brittiska aktionsgruppen Precarious Workers Brigade beskriver engagerat fjolårets demonstrationer i London mot höjningarna av högskolornas terminsavgifter. Konstnären Marysia Lewandowska och curatorn Laurel Ptak, båda verksamma i New York, medverkar med ett samtal som handlar om ägande och upphovsrätt.

Numret innehåller också fördjupade presentationer av flera enskilda konstnärskap. Den amerikanske forskaren Nico Vicario skriver om Malmökonstnären Viktor Rosdahl, Mats Stjernstedt presenterar den ukrainska konstnären Alevtina Kakidze och Cecilia Widenheim diskuterar den cypriotiske konstnären Christodoulos Panayiotous arbeten. New York-kritikern Laura Barlow analyserar den tyske konstnären Bernd Krauss handskrivna tidning Der Riecher och Malmöcuratorn Elena Tzotzi medverkar med en bred presentation av den koreanska konstnären Haegue Yangs installationer.

Paletten har ofta upplåtit sina sidor åt konstprojekt. Inbjudna konstnärer i detta nummer är Deb Sokolow (Chicago), som förutom fyra sidor i inlagan även står bakom omslaget, samt Karl Larsson, som i sin tur bjudit in Valentinas Klimasauskas (Vilnius).

Arrangemangen den 15 och 18 april då Brian Kuan Wood medverkar genomförs i samarbete med Iaspis. Arrangemangen i Göteborg genomförs med stöd av Göteborgs kulturnämnd och i samarbete med Hit. Arrangemanget på Konstfack genomförs i samarbete med konstnärsgruppen ASAP.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.